Friday, 29 October 2010

100 years - ABDE, etc.

It's been a very long time since I added anything to this blog, because basically I'm a terrible blogger. I've got so much going on at the moment that blogging is the last thing that I think of. Bad, I know, but hey! there it goes.

Anyway, just in case anyone's interested ... I've taken up the responsibility of being an examiner for the Free Esperanto Postal Course, organised by the Esperanto Association of Britain. So far, I've got two students, and one of them is doing very well indeed. I suspect he's not actually a beginner, because he's making an effort to communicate with me in Esperanto using words and constructions that haven't come up in the course so far, but to me that's commendable!

Also in the "news" is this: I've offered to do a barn dance in Esperanto for the British Congress (Brita Kongreso) next April in Eastbourne. I'd like to suggest to the organisers that the public should be invited, too, so that people can see for themselves that Esperanto really works in all sorts of different contexts.

Maybe I'll see you there?


P.S.
In case you're wondering about the title, it translates thus: "100 years" = a "long time"; ABDE - the C is missing > "no C". In other words, "Long time, no see".

=====

Jam longa tempo pasis ek de mi lastfoje skribis ion ajn ĉe ĉi tiu blogo. Fakte, mi ne blogas tre bone. En mia vivo multaj aferoj okazadas nuntempe, kaj pri blogoj mi ne ofte pensas. Tio ne estas bona situacio, tamen ... jen la vivo!

Nu ... se hazarde iu ajn interesiĝas ... mi nun helpas ekzameni la Senpagan Poŝta Kurso, kiun organizas EAB. Du studantoj aliĝis, kaj el ili unu bonege studas. Mi opinias ke li fakte ne estas komencanto, ĉar li skribas retmesaĝojn al mi, uzante frazojn kaj vortojn kiujn li ankoraŭ ne renkontis en la kurso. Tamen, laŭ mi tio estas gratulinda.

Jen alia "novaĵo": mi proponis al la organizantoj de la Brita Kongreso 2011, ke mi faru angla-stilan dancvesperon ("barn dance") por la gekongresanoj. Mi ege ŝatus, ke la publiko ĉeestu, tial ke oni vidu proprokule ke Esperanto bonege funkcias en diversaj situacioj.

Ĉu vi ankaŭ ĉeestos?

P.S.
La titolo de ĉi tiu blogo estas anglalingva ŝerco. Pardonu min, se vi ne komprenas ĝin.

Friday, 16 January 2009

Change.org

[in English below]

Interese, mi ĵus ricevis mesaĝon de Betty Chatterjee, kiu respondis al la sugesto pri tio, ke Esperanto estu la unua fremdlingvo en usonaj skoloj. Ŝajnas, ke skeptikulo, nomita Tom Hicks, kredis ke esperantistoj tra la tuta mondo deziras unuigitan mondon -- t.e. unu lingvon, unu religion, unu
registaron. Li nomas tiun ideon "Nova Monda Ordo" (koncepto, kiun ege ŝatas eks-prezidento Bush kaj lia patro).

Kaj Betty kaj mi trankviligis tiun skeptikulon, ĉar ni bone scias ke la esperantista movado tute ne deziras tian aferon. Esperanto kiel ponto ... tio ŝajnas al mi pli realeca.

[English]

Interestingly, I've just received a message from Betty Chatterjee, who had replied to the suggestion that Esperanto should be the first foreign language in US schools. It seems that a sceptical Tom Hicks was under the impression that Esperantists worldwide desired a united world -- i.e. one language, one religion, one government. He used the phrase "New World Order" (a concept dear to the hearts of ex-president Bush and his dad).

Both Betty and I reassured Mr Hicks, because we well know that the Esperanto movement absolutely does NOT want that kind of thing. Esperanto as a bridge ... that seems to me to be much more realistic.

Thursday, 15 January 2009

Last day to vote

[English]

If you haven't already voted, please do! There's a "widget" if you scroll down, and all you have to do is click on the button.

It's important! Thank you.

[Esperanto]

Se vi ankoraŭ ne voĉdonis, bonvolu faru ĝin nun! Estas butono malsupre. Bonvolu klaki ĝin nun!

Tio tre gravas! Dankon.

Saturday, 10 January 2009

Mi ĵus aĉetis Esperantlingvajn librojn

[in English lower down]

Mi revenis al Anglio je la jarfino 2006. Antaŭe, mi loĝis en Birmo, kie mi instruis la anglan lingvon dum almenaŭ dek jaroj. Kiam mi tiun landon forlasis, mi ankaŭ forlasis ĉiujn librojn, CD-ojn kaj DVD-ojn -- inkluzive multajn esperantlingvajn librojn. Mi tion ege bedaŭras, sed nenion povas fari por retrovi ilin.

Tial, mi decidis, ke mi devas aĉeti "novajn" esperantlingvajn librojn. Fakte, ili ne estas novaj ... mi serĉis, retumis, kaj fine aĉetis la bonegan vortaron de Prof. J. C. Wells, "Teach Yourself Esperanto Dictionary", kiu antaŭe helpis min kiel longtempa amiko.

Mi ankaŭ aĉetis la libron, per kiu mi komencis lerni Esperanton en 1967 (mi ne certas pri la ekzakta jaro). Tiu libro estas "Teach Yourself Esperanto", kaj mi intencas uzi ĝin por instrui la lingvon al mia amikino, kaj eventuale al mia filo.

[English]

I returned to England at the end of 2006. Before that, I taught English in Burma (Myanmar) for over 10 years. When I left that country, I also had to leave behind all my books, CDs, DVDs -- including loads of books in and about Esperanto. That makes me very sad, but there's not much I can do about it at the moment.

That's why I decided to buy some "new" Esperanto books. They're not really "new" -- I searched online and got the excellent "Teach Yourself Esperanto Dictionary", which used to be my constant companion.

I also bought the book that started me off learning Esperanto in the 60s -- "Teach Yourself Esperanto" -- and I intend to use it to teach my friend and probably my son.

Tuesday, 6 January 2009

Ideas for changing America

Ĉu vi legis ĉi tiun retpaĝon? / Have you seen this webpage?

Sunday, 4 January 2009

Bonvenon!

[Esperanto]

Bonvenon al mia blogo. Mia angla nomo estas Ian Carter, sed mi ankaŭ havas esperantan nomon: Jano.

Jam antaŭ multaj jaroj, mi redaktis Esperantlingvan magazenon, kies titolo estis Kial Ne? En tiu tempo, laŭ mia memoro, mi estis prezidanto de JEB (Junularo Esperantista Brita). (Se mi malbone memoras, mi petas ke vi pardonu min, kaj sciigu min pri la vero.)

Dum jardekoj, mi ne plu uzis la lingvon; tamen, mi nun deziras pli uzi ĝin, tial ke ĝi ege interesas min.

[English]

Welcome to my blog. My English name is Ian Carter, but I also have an Esperanto name: Jano.

Many years ago, I used to edit an Esperanto-language magazine, with the title Kial Ne? (Why not?). (If my memory is faulty, I would ask you to forgive me, and put me right!)

For decades I've been out of touch with the language; however, I would now like to use it more, because it's very interesting.